Loge Le Véritable Zèle is opgericht in 1735, en komt bijeen op de 4e maandag van de maand in het logegebouw;

2e Sweelinckstraat 131
2517 GW Den Haag
Telefoonnummer van het gebouw: (070) 364 12 62

Kamer van Koophandel: 40412269
RSIN Registratie: 816574364

Voorzitter: F.H.A.J.M. Micklinghoff
Secretaris: R.H.M. Geerdes
Penningmeester: T.G. Watts

Het doel en actuele beleidsplan van de vereniging kunt u vinden op de website van de Orde van vrijmetselaren in Nederland.

De begroting en de actuele baten & lasten van de loge kunt u hier vinden