Arbeidstafel Werkjaar 2020-2021

2021
maandag 28 juni Digitale bijeenkomst
maandag 26 juli Zomerbijeenkomst Nog te bepalen
maandag 23 augustus Zomerbijeenkomst Nog te bepalen
maandag 27 september Opening  Werkjaar OL1
maandag 25 oktober Bevordering* OL2
maandag 22 november Verheffing* OL3
maandag december Winter St. Jan OL1

OL = Open Loge in Forma
1,2,3 = Graad
*Indien aan alle voorwaarden is voldaan

Indien u als buitenlid, maar ook als visiteur, aan onze Arbeid wilt deelnemen, dan wordt u vriendelijk verzocht uiterlijk de vrijdag voor de bijeenkomst onderstaand formulier in te vullen en te verzenden. Bijeenkomsten vangen aan om 20.00 uur en vinden plaats in het logegebouw aan de 2e Sweelinckstraat 131 in Den Haag

Leave this field blank
  • Opening Werkjaar 27 september 2021
  • Bevordering 25 oktober 2021
  • Verheffing 22 november 2021
  • Winter St. Jan ... december 2021
  • Ja
  • Nee
0/200 Max characters

Waar vindt u ons