De Loge Le Véritable Zèle bestaat in de huidige tijd sinds 1980 maar werd al een keer eerder in Den Haag gesticht in 1735. De plaats van bijeenkomst toen was het gebouw van de Nieuwe Doelen op de hoek van het Tournooiveld en de Korte Vijverberg; hier kwamen niet alleen schutters bijeen maar was ook zaalverhuur. De loge richtte zich daar in en er is een beschrijving bekend van het interieur; daarbij zijn ook schetsen overgeleverd.

Prent van De Nieuwe of St. Sebastiaens Doelen (eigen collectie LVZ; foto HK). In het gebouw is thans het Haags Historisch Museum gevestigd (eigen collectie LVZ; foto HK maart 2019)

 

Citaat uit De Beoefening der Koninklijke Kunst (uitgave Stichting Ritus en Tempelbouw, 1971):
Op 5 december 1735 laat één der leden van de loge aan een aantal belangstellende buitenstanders iets zien van de uitrusting van de loge; hij toont hun een aantal meubelstukken en de schootsvellen en handschoenen, zoals deze in een zijvertrek in “De Nieuwe Doelen” waren opgeborgen. Naar aanleiding van dit bezoek heeft één der belangstellenden een bijzonder interessante tekening gemaakt, die hij van toelichtingen heeft voorzien en waarbij hij een verslag geeft van wat hem is verteld.


Beschrijving van de loge

Hierdoor is een concreet beeld beschikbaar van de loge inrichting in die tijd; helaas was de overheid niet overtuigd van het goede doel van de activiteiten van de loge en sloot de loge ongeveer per ommegaand.

Zie in menu de keuze voor meer informatie over: