De oprichters van de Loge Le Véritable Zèle hebben er in 1980 voor gekozen de ‘Oud Hollandse’ werkwijze te gebruiken. Dat is passend voor een loge die als één van de oudste in het land bekend was. Eén van de kenmerken daarvan is dat er altijd in een strak (aangeduid als ritueel) kader wordt gewerkt. Alles wat er voor een vereniging als deze nodig is (inclusief de huishoudelijke zaken) wordt in dat kader geplaatst en afgewikkeld. In deze werkwijze wijkt de loge af van die van de meeste andere vrijmetselaarsloges.

 

Anders dan veel andere loges zijn er geen wekelijkse of tweewekelijkse tafelbijeenkomsten met een meer beschouwend karakter of huishoudelijk karakter ook bekend als comparities. De loge komt één maal per maand op een vaste (thans 4e) maandag bij elkaar in één van de grote ruimten, dan werkplaats genoemd, van het Haags Logegebouw. Bij de oprichting is gekozen een donker wandelkostuum te dragen in plaats van de voor vele vrijmetselaren nog gebruikelijke dracht van rok of smoking. Dit stelt leden die nog een werkzaam bestaan hebben in staat om na het werk door te reizen naar de logebijeenkomst.

 

Verder is bij de oprichting besloten dat er een jaarlijkse bestuursverkiezing plaatsvindt; dit geeft de mogelijkheid voor alle leden roulerend functies te bekleden en zo ervaring op te doen; zo komt men in de praktische uitoefening tot een beter inzicht in onze vormen en gebruiken.

 

Bijeenkomsten vinden plaats op de vierde maandag van elke maand met uitzondering van juli en augustus; naast de maandelijkse bijeenkomsten zijn er ook zomerborrels en bijeenkomsten waar de partners van harte uitgenodigd zijn.
 

Het lijkt door de toepassing van het Oud-Hollands rituaal dat de leden van de loge misschien erg traditioneel zijn, maar dat maakt hen geenszins ‘ouderwets’. Het overdragen van de tradities is immers een wezenskenmerk van vrijmetselarij door de eeuwen heen. Die tradities zijn zeker aan wijziging onderhevig maar dat zijn meer aanpassingen aan de tijd dan dat het een bewuste keuze voor verandering is.

 

Mocht u interesse hebben in het lidmaatschap van Le Véritable Zèle, dan is dat een keuze voor ontwikkeling, vriendschap en vertrouwen verankerd in een traditie, maar met de benen stevig in het ‘hier en nu’.